Tag Archives: chia sẻ tài khoản Google Analytics

Hướng dẫn chia sẻ quyền truy cập trong Google Analytics

Google Analytics là 1 công cụ của google cho phép thu thập và phân tích, báo cáo dữ liệu trên website của các bạn.  Vậy việc chia sẻ quyền để người khác đọc và phân tích dữ liệu, rồi báo cáo cho bạn hoặc thống kê là điều cần thiết. Vậy trong bài viết này […]