Tag Archives: điểm chất lượng của google

Điểm chất lượng là gì? nó ảnh hưởng đến thứ hạng quảng cáo thế nào

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về điểm chất là gì, và nó ảnh hưởng đến quảng cáo như nào Điểm chất lượng là chỉ số ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Quảng cáo có chất lượng cao hơn có thể dẫn […]