Tag Archives: đối sánh cụm từ

4 dạng đối sánh từ khoá khi chạy quảng cáo Google Ads

Sử dụng đối sánh từ khóa trong quảng cáo google ads rất quan trọng, nó là bước đem khách hàng vào website của các bạn, nếu chúng ta không hiểu được định nghĩa của các dạng đối sánh, rất có thể bị lãng phí ngân sách cho google hoặc khách hàng có nhu cầu quan […]

Hướng dẫn từ khóa phủ định trong Google Ads tối ưu nhất

Từ khóa phủ định là gì Từ khóa phủ định là từ khóa ngăn chặn một từ hoặc một cụm từ từ khóa nhất định kích hoạt quảng cáo của bạn. Quảng cáo của bạn sẽ không được hiển thị với bất cứ ai đang tìm kiếm từ khóa, hoặc cụm từ đó. Mục đích […]