Tag Archives: đối sánh google ads

4 dạng đối sánh từ khoá khi chạy quảng cáo Google Ads

Sử dụng đối sánh từ khóa trong quảng cáo google ads rất quan trọng, nó là bước đem khách hàng vào website của các bạn, nếu chúng ta không hiểu được định nghĩa của các dạng đối sánh, rất có thể bị lãng phí ngân sách cho google hoặc khách hàng có nhu cầu quan […]