Tag Archives: đưa dữ liệu từ form google sheets

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ contact form 7 về google sheets mới nhất

Các bạn cũng đã biết plugin Contact Form 7 để chúng ta tạo ra những from cho website wordPress, và cũng là plugin tạo from được sử dụng đông đảo hiện nay, vì tính dễ dàng của nó, Nhưng việc nhận thông tin về Mail khó quản lý, Vậy trong bài viết này, tôi sẽ […]