Tag Archives: liên kết tài khoản google đơn

Liên kết tài khoản Google Ads cá nhân vào Mcc trung tâm

Bạn có một tài khoản Google Ads cá nhân, giờ bạn không muốn hủy nó đi mà cũng không muốn mỗi lần đăng nhập vào Mcc lại phải đăng xuất, đăng nhập gmail. Vậy bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết tài khoản Google Ads cá nhân với tài khoản […]