Tag Archives: mã Google Tag Manager

Đăng ký Google Tag Manager và cài lên Website WordPress

Google Tag Manager là công cụ khá phổ biến cho dân Digital Marketing, nó cho phép bạn dễ dàng cập nhật và quản lý các thẻ trên website. Thường mỗi lần cập nhật thẻ như thẻ Facebook, thẻ Google Ads… bạn lại phải vào website để gắn đoạn code đó lên, như vậy rất phiền […]