Tag Archives: phủ định từ khóa

Hướng dẫn từ khóa phủ định trong Google Ads tối ưu nhất

Từ khóa phủ định là gì Từ khóa phủ định là từ khóa ngăn chặn một từ hoặc một cụm từ từ khóa nhất định kích hoạt quảng cáo của bạn. Quảng cáo của bạn sẽ không được hiển thị với bất cứ ai đang tìm kiếm từ khóa, hoặc cụm từ đó. Mục đích […]