Tag Archives: tài khoản Google Analytics

Hướng dẫn chia sẻ quyền truy cập trong Google Analytics

Google Analytics là 1 công cụ của google cho phép thu thập và phân tích, báo cáo dữ liệu trên website của các bạn.  Vậy việc chia sẻ quyền để người khác đọc và phân tích dữ liệu, rồi báo cáo cho bạn hoặc thống kê là điều cần thiết. Vậy trong bài viết này […]

Hướng dẫn nhúng mã Analytics vào website bằng Google Tag Manager

Nhúng mã Google Analytics có rất nhiều cách để chúng ta gắn vào website, nhưng trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhúng mã Google Analytics bằng Google Tag Manager, việc nhúng mã kiểu này làm bạn quản lý dễ hơn, chúng ta không phải cài plugin cho nặng website, hay việc […]