Tổng hợp 1 số link quan trọng khi chạy Facebook ads

Trong quá trình chạy facebook ads, chắc chắn các bạn sẽ gặp những vấn đề như tài khoản bị gắn cờ, quảng cáo không được xét duyệt, vô hiệu hóa thẻ…

Vậy trong bài viết này mình xin được chia sẻ cho bạn 30 link quan trọng khi chạy quảng cáo facebook mà bạn không thể bỏ qua

Chat với suport: https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

• Gửi kiến nghị cho facebook: facebook.com/help/127103474099499

• Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

• Yêu cầu gộp trang: facebook.com/help/249601088403018

• Link kháng đổi tên Trang: https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

• Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

• Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

• Vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

• Check 20% text: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

• Đề nghị nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

• Tài khoản profile bị hack: https://www.facebook.com/hacked

• Báo cáo tài khoản mạo doanh: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

• Mở khoá tài khoản FAQ: https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

• Kháng không được phê duyệt qc: facebook.com/help/contact/1582364792025146

• Kháng TK bị gắn cờ: facebook.com/help/contact/531795380173090

• Kháng bị đá thẻ: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

• Hồi sinh group: facebook.com/help/contact/157461604368161

• Bỏ block link: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

• Tài khoản bị khoá: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

• TK bị vô hiệu hóa theo chính sách: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

• Hoạt động bất thường: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

• Treo phương thức thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

• Không tìm thấy trang trên facebook: facebook.com/help/contact/351451441588463

• Tháo capcha cho link: facebook.com/business/resources

• Báo cáo 1 vấn đề nào đó: facebook.com/help/181495968648557

• Facebook cho doanh nghiệp: facebook.com/business

• Hỗ trợ nhà quảng cáo facebook.com/business/resources

• Cộng đồng trợ giúp: facebook.com/help/community

• Trung tâm trợ giúp: facebook.com/help

• Chính sách quảng cáo: https://www.facebook.com/policies/ads/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *